एकाचे डोळे देऊ शकतात सहा जणांना दृष्टी !

Share
This