श्री. महेश जाधव ( न्यायाधीश )

” फक्त थोडक्या शब्दात सांगावयाचे तर पेशंट नव्हे … माणुसकी जपून , माणसे जोडणारे एक अलोकिक व्यक्तिमत्व.. “

Share
This